O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirligi

Korrupsiya — xavfsizlikka tahdid, Korrupsiya — taraqqiyot kushandasi

Korrupsiya — xavfsizlikka tahdid
Korrupsiya — taraqqiyot kushandasi

Iqtisodiy-siyosiy jihatdan rivojlanish yo‘lida islohotlar o‘tkazayotgan davlatlarning barqaror rivojlanishiga to‘sqinlik qiladigan asosiy ichki xavf manbalaridan biri jinoyatchilik, xususan korrupsiyaning mamlakat hududida avj olishi hisoblanadi. Prezidentimiz I.Karimov o‘zining «O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari» asarida «siyosiy jihatdan olganda, korrupsiya amalga oshirilayotgan islohotlarga qarshilik ko‘rsatish ifodasidir. Unda o‘z umrini yashab bo‘lgan, yangi iqtisodiy munosabatlarni o‘ziga qarshi tahdid deb bilgan holda, ularning rivojlanishini sekinlashtirib qo‘yishga harakat qiladigan ma’muriy-buyruqbozlik tizimi bilan «xufyona» iqtisodiyotning manfaatlari obyektiv ravishda birlashib ketadi” deb yozadi. Bunday jinoyatlarning ko‘plab sodir etilishi iqtisodiyotni zaiflashtirib, siyosiy boshqaruvni izdan chiqarishi va fuqarolarni davlat tizimi va siyosiy tizimlarga nisbatan ishonchsizligini keltirib chiqarishi mumkin. Mustaqillikka erishganimizdan keyingi davrda ushbu turdagi jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan qator normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan, unga qarshi kurashuvchi davlat idoralari, ularning tarkibiy tuzilmalari tashkil etilgan bo‘lsada unga qarshi kurash ko‘ngildagidek bo‘layotgani yo‘q. Tom ma’noda korrupsiyaviy jinoyatchilik ildiz otib, miqdori kun sayin oshib bormoqda, eng xatarlisi esa odamlarni bunday holga nisbatan befarqligi, unga oddiy holat sifatida munosabatda bo‘lishi qaror topib bormoqda. Chuqurroq o‘ylab qarasak korrupsiyaviy va unga bog‘liq bo‘lgan iqtisodiy jinoyachilik mamlakatimizning bugungi iqtisodiy va siyosiy vaziyatida taraqqiyotga to‘sqinlik qiluvchi asosiy xavf manbai, xavfsizlikka tahdid hisoblanadi.

Poraxo‘rlik, o‘z mansab mavqeini suiistemol qilish singari korrupsiyaviy qilmishlarning ijtimoiy munosabatlarga xatarli ta’sir etishi to‘g‘risida davlatimiz rahbari Andijon, Surxondaryo viloyatlari xalq deputatlari kengashlarining navbatdan tashqari seyesiyalarida so‘zlagan nutqlarida ta’kidlab o‘tdi. Birgina Andijon viloyatida poraxo‘rlik so‘ngi paytda 54 foizga ko‘paygani ko‘rsatib o‘tildi. Umuman, bunday illatlarga qarshi kurash, ularga chalinganlar faoliyatiga munosib baho berish respublikamizda davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan.

O‘tgan asrning 90-yillaridan ijtimoiy muomalada kengroq qo‘llanila boshlagan «korrupsiya» o‘zi nimani anglatadi? Unga qarshi qanday kurashish lozim.

Korrupsiya — davlat va boshqa xizmatchilarning ijtimoiy jihatdan g‘arazli maqsadlarda o‘zining mavqei, vakolati imkoniyatlaridan kelib chiqib mansabidan g‘ayriqonuniy ravishda foydalanishi va sotilishidir, deb ta’rif beriladi huquqiy adabiyotlarda. Korrupsiyaviy jinoyatchilik esa korrupsiyaviy xarakterdagi jinoyatlar majmuasi sifatida tushuniladi. Umuman korrupsiyaga berilgan ta’riflar juda ko‘p bo‘lib, ularni shakli har xilu mazmuni bir-biriga yaqin bo‘lgan ta’riflar deyishimiz mumkin. Misol uchun, korrupsiya muammosini tadqiq qilish bilan shug‘ullangan amerikalik olimlar E.Benfild, M.Jonston, J.Naylar “korrupsiya - bu siyosiy arboblarning, davlat apparati xodimlarining va boshqa shaxslarning shaxsiy, oilaviy yoki guruhiy manfaatlari uchun boylik orttirish va o‘zining ijtimoiy maqomini ko‘tarish maqsadida o‘zlarining rasmiy burchlarini va davlat funksiyalarini bajarishdan bosh tortishidir” deb fikr bildirishgan. Rossiyalik olimlardan P.A.Cherkasov korrupsiya bu jamiyat va davlatda ro‘y beradigan salbiy hodisalar majmui deb fikr bildiradi. Rossiya Prezidenti V.Putin korrupsiyani mamlakat xavfsizligi va yaxlitligiga tahdid sifatida baholaydi. Prezident huzurida tashkil etilgan korrupsiyaga qarshi kurash Kengashi yig‘ilishida, jumladan korrupsiyaning «jamiyatni axloqsizlantirishi, hokimiyat va davlat apparatini chiritishi”ni bayon etgan edi.

Korrupsiyaviy jinoyatlar davlat iqtisodiyotiga jiddiy ziyon yetkazishi bilan birga halol mehnat bilan kun kechirayotgan kishilarga ham ma’naviy zarar keltiradi. Xizmat faoliyati bilan bog‘liq ravishda sodir etiladigan bunday ijtimoiy xavfli qilmishlarning latent (yashirin) jinoyatchiligicha qolishi, bu jinoyatlarning ko‘plab sodir etilishiga dalda bo‘lib xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida ushbu toifa jinoyatchilik ishtirokchilariga va unga qarshi kurashishi kerak bo‘lgan davlat organlari va ularning mansabdor shaxslariga nisbatan kishilarda nafrat va salbiy fikrlar paydo bo‘lishiga olib keladi. Odatda har qanday korrupsiviy jinoyatchilik yangi bir qonunbuzarlik sodir etilishiga ko‘prik vazifasini o‘taydi. Korrupsiyaviy jinoyatlarning o‘ziga xos tomonlaridan biri shundaki, huquq-tartibot idoralari xodimlarining o‘zlari tomonidan ham ko‘plab sodir etilishi va murakkabligidir. Korrupsiyaviy jinoyatchilikning asosiy turi bu poraxo‘rlikdir. Poraxo‘rlikka ikki yoki undan ortiq shaxsning pora olish, pora berish bilan bog‘liq bo‘lgan g‘ayrihuquqiy konfedensial bitimi deb ta’rif berishimiz mumkin. Bitimdan pora oluvchi ham pora beruvchi ham manfaatdor, lekin bu manfaatdorlikdan uchinchi shaxslar, jamiyat va davlat zarar ko‘radi. Davlat xalq irodasini ifoda etib pora olish, pora berish, pora olish berishda vositachilik qilish, xizmatchini pora evaziga og‘dirish, tovlamachilik bilan haq berishni talab qilishni va boshqa yigirmadan ortiq korrupsiyaviy qilmishlarni jinoyat deb e’tirof etib Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jazo belgilab qo‘ygandir. Ichki ishlar va prokuratura xodimlari zimmasiga bu jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni jinoyatini isbotlab odil sudlovga topshirish vazifasi yuklatilgan. Tergov va sudlov amaliyotiga nazar tashlar ekansiz bu toifa jinoyatlarning juda kam ochilayotganligining guvohi bo‘lasiz. Albatta bunga sabab korrupsiyaga qarshi kurashish vazifasi yuklatilgan idoralarning nazoratni susaytirib yuborganligi, mas’uliyatlarini unutayotganliklaridir. «Achchiqni achchiq kesadi» qabilida ish yuritishib porxo‘rlikka qarshi pora olish bilan kurashayotgan rahbarlar ham yo‘q emas.

Prezidentimiz jinoyatchilik, korrupsiyaning avj olishi davlatning konstitutsiyaviy asoslarini yemiradi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini jiddiy tarzda buzilishiga olib keladi, deb yozadi o‘zining yuqorida nomi kelitirilgan asarida. Kadrlar masalasiga korrupsiyaning aralashishi islohotlar yo‘liga va mamlakat taraqqiyotiga jiddiy xavf tug‘diradi. Soliq, bojxona, moliya va boshqa muhim sohalarda bunday jinoyatlar sodir etilishi mamlakat iqtisodiyotidagi barqarorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatadigan omillardan biri sanaladi.

Jamiyatda korrupsiyaviy jinoyatlarni bartaraf etish uchun zarur chora-tadbirlarni ko‘rish va ularning huquqiy, ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan bo‘lishini talab qiladi. O‘z navbatida korrupsiyaga qarshi kurash tizimli, izchil va uzoq muddatga mo‘ljallangan bo‘lishi zarur.

Huquqshunos-kriminolog olimlar va mutaxassis-amaliyotchilarning fikrlari, to‘plangan tajribalar asosida respublikamizda korrupsiyaga qarshi kurashda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:
  1. Korrupsiyani oldini olishga qaratilgan qo‘shimcha huquqiy normalarni yaratish. Avvalo korrupsiyaviy jinoyatlarning asosiy subyektlari hisoblangan davlat xizmatchilari va mansabdor shaxslarning huquq va burchlari, shuningdek axloqiy jihatlariga talablar aks ettirilgan «Davlat xizmati va xizmatchilari» to‘g‘risida qonun qabul qilish kerak. Nimagadir bizning qonunchilik hokimiyatimiz bunday qonunni qabul qilishga shoshilmayotir. Xorijiy mamlakatlarda bunday qonun mamlakat konstitutsiyasi bilan bir vaqtda yoki bir oz muddat keyin qabul qilingan. Shuningdek, «Korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risida» qonun qabul qilish masalasi ko‘rib chiqilishi lozim. Bunday qonun ko‘pgina xorijiy mamlakatlarda qabul qilingan bo‘lib MDHda Ukraina, Qozog‘iston va Ozarboyjonda mavjud. Rossiya Federatsiyasi, Belarussiya, Armaniston va Gruziyada “Korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risida”gi qonun loyihalari ishlab chiqilgan bo‘lib, ularning parlamentlarida turli bosqichlarda muhokama qilinayapti.
  2. Jinoyatchilikning sabablari, sharoitlari va ularni oldini olish yo‘llarini o‘rganuvchi kriminologiya fani korrupsiyaga qarshi kurashda yana quyidagilarni: xizmatchining o‘zi va oilasiinin normal turmush kechirishi uchun moddiy jihatdan ta’minlash; kadrlar siyosatida ularning axloqiy jihatlariga ko‘proq e’tibor berish; uyushgan jinoyachilikka qarshi kurashuvchi bo‘linmalar bilan korrupsiyaga qarshi kurashuvchi idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish; korrupsiyaga qarshi kurashuvchi idoralar xodimlarining va ular oila a’zolarining xavfsizligini ta’minlash choralarini amalga oshirishni tavsiya etadi.
  3. Davlat xizmatchilari va mansabdor shaxslarning daromad va xarajatlari ustidan nazoratni amalga oshirish, noqonuniy daromad manbalarini bartaraf etishga taalluqli bo‘lgan choralar ko‘rish.
  4. Korrupsiyaga qarshi kurashning muhim bir yo‘nalishi sifatida aholining huquqiy savodxonlikka erishishi, yuksak darajadagi huquqiy ongga ega bo‘lishlari hamda huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo‘llashlari uchun huquqiy madaniyatni shakllantirishning keng qamrovli muntazam tizimini yaratish. Bu esa 1997 yil 29 avgustda qabul qilingan «Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy Dasturi»ning asosiy maqsadi hisoblanadi. Darhaqiqat, jamiyatimizning rivojlanishi va islohotlarning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan xalqning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasiga bog‘liq. Dasturda huquqiy madaniyat turli xil hayotiy jarayonlarga faol ta’sir ko‘rsatuvchi, fuqarolarning, barcha ijtimoiy guruhlarning jipslashuviga ko‘maklashuvchi, jamiyatning yaxlitligi va batartibligini ta’minlovchi va mustahkamlovchi omildir deyiladi. Shunday ekan mazkur Dastur doirasida korrupsiyaga qarshi qaratilgan aniq chora-tadbirlarni amlaga oshirish lozim. Bu chora-tadbirlardan biri — ertaga huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga kadr bo‘lib boradigan yuridik oliy o‘quv yurtlarida ta’lim olayotgan yosh avlodni sog‘lom muhitda kamol toptirish, ya’ni ularni o‘zini kadr bo‘lib borgunga qadar halollik va pokizalikka o‘rgatish, poraxo‘rlik va tama’girlikdan ularni saqlash.
  5. Respublikamizda sodir etilayotgan korrupsiyaviy jinoyatlarning aksariyati oshna-og‘aynigarchilik, qarindosh-urug‘chilik (proteksionizm) bilan bog‘liq holda amalga oshirilmoqda. Bunday jinoyatlarni ochish o‘ziga xos qiyinchilik tug‘diradi. Xalq esa bunday jinoyatlardan bexabar qolmaydi. Lekin buni huquqni muuhofaza qiluvchi organlarga yetkazishga nimadir to‘sqinlik qiladi. Kishilar yozuvchi, “sotqin” degan nom olishni o‘zlariga or deb bilishadi. Korrupsiyaga qarshi kurashuvchi idoralarning ma’lum bir hududda, muayyan bir organ(tashkilot)ning faoliyati xususida sotsial so‘rovlar o‘tkazishi, ulardan anonim xatlar qabul qilinishi va aniq bir shaxsga berilgan xalqning bahosini tekshirib ko‘rish maqsadida nazorat o‘rnatish imkoniyatlarini yaratish korrupsiyaviy jinoyatlarni ochishning samarador vositasi hisoblanadi.

Amaldagi qonunchilikka ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligiga korrupsiyaga qarshi kurash vazifalari yuklatilgan va ularda tegishli tarkibiy tuzilmalar tashkil etilgan. Biroq ularning bu boradagi faoliyatini samarali bo‘lishi uchun qo‘shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Shu maqsadda mazkur idoralarning bu boradagi faoliyati natijalarni baholab borish va ushbu organlar xodimlarining o‘z vakolatlarini, huquq va majburiyatlariga va xalqning ular faoliyatiga munosabatini o‘rganib borish va korrupsiyaga qarshi samarali mexanizmni ishlab chiqish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi zimmasiga korrupsiyaga qarshi kurash borasida tegishli organlar faoliyatini monitoring qilib borish vazifasi yuklatilishi maqsadga muvofiqdir. Bu monitoring viloyat va tumanlarda fuqarolarimizning mahalliy hokimiyatlardagi rahbar kadrlarning korrupsiyaga berilganlik darajasi va huquq tartibot idoralarining korrupsiyani oldini olish borasidagi faoliyati va ular xodimlarning mansab mavqeidan qonunga muvofiq foydalanayotganligini kuzatib borishni o‘z ichiga olishi lozim. Bunda Adliya vazirligi demokratik institutlar, jamoat birlashmalari va fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari va fuqarolar bilan keng hamkorlik qilishi va ularning fikrlari asosida monitoring xulosalarini tayyorlashini belgilash lozim.

6. Korrupsiyaning keng tarqalishi va uning xilma-xil shakllarda namoyon bo‘lishi unga qarshi huquqiy ta’sir choralarining birlashtirilishi, huquq-tartibot idoralarining bu boradagi faoliyatini takomillashtirish vazifasini qo‘yadi. O‘zbekiston Respublikasining jinoyat-protsessual qonunchiligiga muvofiq korrupsiyaviy jinoyatlarni tergov qilish prokuratura va ichki ishlar organlari tergovchilari vakolatiga kiradi. Korrupsiyaviy jinoyatlarning obyekti xususiyatlarini inobatga olib va prokuratura va ichki ishlar organlari tergovchilariga Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan ko‘pgina jinoyatlarni tergov qilish vazifasi yuklatilganligi va obyektiv sabablarni hisobga olib ba’zi turdagi korrupsiyaviy jinoyatlarni tergov qilishni Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilariga yuklatish maqsadga muvofiq bo‘lur edi.

Korrupsiyaning eng yomon oqibatlaridan biri xalqning davlatga va mansabdor shaxslariga ishonchi susayadi, jamiyatda huquqiy nigilizmning vujudga kelishiga sabab bo‘ladi. Bugun islohotlar jarayoniga to‘siq bo‘layotgan, tadbirkorlik va tashabbuskorlikka to‘g‘anoq bo‘layotgan va qator ijtimoiy salbiy oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan korrupsiyaga xalqaro miqyosda ham ijtimoiy xavfli illat sifatida baho berilgan. Pirovard maqsadimiz sanalmish demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini qurish barcha sog‘lom kuchlarning bu illatga qarshi keskin va hamjihatlikda kurashini talab qiladi.

Meliyev XUDOYOR, tadqiqotchi
Hayot va qonun 2004 yil 6-son
Aloqaga chiqish Sayt shemasi